Há cảo tôm thịt hẹ

Ai là tín đồ ghét hẹ nhất ở đây thì không phải sợ nghe mùi hẹ nữa nhé. Há cảo tôm thịt hẹ đã được đầu bếp của Dimsum Hàng Xóm phù phép một cách tinh xảo nhất để cho ra viên há cảo tôm thịt hẹ đến tín đồ ghét hẹ cũng phải mê mệt.